Knihovna VÚV T.G.M. Praha - katalog Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Rejstřík pro pole Klíčové slovo - část P  

LANius


Části : A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Z
, zpět

Pro pomalé spojení : Pa-Po, Pr, Př-Py
  << Vyhledávat ve všech dokumentech - zde jsou použité termíny : >>  
pach (54)
pachové závady upravené vody (2)
pakomáři (5)
PAL (51)
Pálava (6)
paleoekologie (2)
paleohydrologie (1)
paleontologie (5)
paliva
památka kulturní
památka přírodní
památka technická (7)
pánev křídová (5)
pánev uhelná (49)
paprsek
pára
pára vodní (3)
parametry (>99)
parametry návrhové (17)
parametry provozní
parametry technické (61)
paraziti (24)
Pardubice (2)
park národní
park přírodní (1)
parkoviště (1)
paryby (1)
pásmo hygienické ochrany (9)
pásmo ochranné (19)
pasterizace (2)
pastviny (2)
pásy ochranné travní (1)
patenty (8)
PAU (>99)
PCB (>99)
PDF (3)
péče o krajinu
péče o přírodu (2)
péče o půdu (2)
péče o rybníky (2)
péče o toky (4)
péče o vodu (24)
péče o ŽP (23)
pedologie (25)
pelagiál (8)
Pelhřimov (1)
pěna (33)
pěna biologická (2)
pěnění (39)
perifyton (28)
perlorodka říční (1)
peroxid (1)
peroxid vodíku (41)
perspektiva (6)
Peru (3)
pesticidy (>99)
pěstování
petrografie (1)
pH (>99)
PHO (>99)
piezometr (1)
pigment (2)
pilíř (6)
písek
Písek (2)
písek filtrační (1)
pískovna (5)
písmo (1)
pižmo (1)
plán (>99)
plán bezpečnostní (2)
plán havarijní (4)
plán implementační (3)
plán krizový (9)
plán povodňový
plankton (95)
plánování (>99)
plánování investic (8)
plánování krajinné (3)
plánování rekonstrukcí (2)
plánování územní (28)
plánování vodohospodářské (>99)
plantáž výmladková (3)
plány oblastí povodí (60)
plasty (40)
platby
platnost (5)
plavba (>99)
plavba vnitrozemská (29)
plaveniny (>99)
plazi (8)
plísně (5)
plnění (19)
plocha
plocha nasycená (1)
plocha povodí (1)
plocha vodní (9)
plošné látkové zatížení (1)
ploštěnky (1)
Ploučnice (2)
plovák (8)
plovárny (28)
plutonium (2)
plyn (90)
plyn kalový (6)
plyn zemní (4)
plynojem (3)
plyny skleníkové
plyny technické (2)
Plzeň (7)
plži (3)
pneumatiky (5)
PO4 (>99)
pobřeží
počasí
počasí extrémní (2)
počet maticový (2)
počítač částic (3)
počítače (>99)
podloží (32)
podmínky anaerobní (3)
podmínky anoxické (2)
podmínky geografické (3)
podmínky klimatické
podmínky kritické (1)
podmínky laboratorní (5)
podmínky měření (1)
podmínky meteorologické (1)
podmínky mikroaerobní (1)
podmínky odtokové (1)
podmínky plavební (9)
podmínky polní
podmínky přírodní (6)
podnebí (>99)
podnik (>99)
podnik malý (3)
podnik průmyslový (4)
podnik střední (3)
podpis elektronický (4)
podpora
podpora finanční (27)
podpora informační (7)
podpora mezinárodní (3)
podpora národní účasti (3)
podpora odborná (34)
podpora rozhodování (4)
podpora života ryb (2)
podrost (2)
Podyjí (24)
podzemí (2)
pohoří (>99)
pohromy živelní (1)
pohyb (>99)
pohyb částic (3)
pohyb ledovců (1)
pohyb splavenin
pohyb vody
pojištění (5)
pojištění zdravotní
pokládka potrubí (2)
pokles (9)
pokles průtoku (3)
pokles teploty (2)
poklop kanalizační (2)
pokovování (>99)
pokovování bezproudé (1)
pokryv krajiny
pokryv rostlinný (2)
pokrývka ledová (3)
pokrývka sněhová (60)
pokus (>99)
pokus pilotní (2)
pokus poloprovozní (36)
pokuty (21)
pokyn metodický (23)
polarografie
poldr (38)
pole gravitační (1)
politika
politika environmentální (92)
politika sociální (1)
politika státní (4)
politika vodní
politika vodohospodářská (18)
politika výzkumná (1)
politika zemědělská (2)
polonium (6)
Polsko (21)
polština (8)
polutanty (25)
polutanty organické (2)
polyelektrolyt (28)
polyetylen (3)
polyetylenglykol (1)
polyglycerin (1)
polychlorované bifenyly (1)
polymeráza (1)
polymery (55)
polymery extracelulární (1)
polypropylen (1)
polyvinylalkohol (1)
polyvinylchlorid (9)
poměry hydraulické (3)
poměry hydrogeologické (17)
poměry hydrologické (35)
poměry klimatické (6)
poměry kyslíkové (1)
poměry odtokové (9)
poměry vláhové (2)
pomocná hlediska (1)
Pomoraví (1)
ponor (4)
popel (19)
popílek (40)
popílek elektrárenský (6)
popílkoviště (1)
poplatky
poplatky za odběr vody (5)
populace (>99)
populace raků (2)
populace ryb (17)
porost (7)
porosty břehové (>99)
porosty lesní (29)
porosty travní (6)
porovnání metod (25)
porovnání mezinárodní (7)
porovnání nákladů (1)
porucha
porucha ostění (1)
poruchovost sítí (5)
poruchy hrází ochranných (5)
porušení dohod (1)
porušení hydraulické (1)
póry (22)
poskytování služeb (1)
posouzení ekonomické (2)
posouzení rizik (1)
postavení právní (1)
postdenitrifikace (6)
postup
postup vlny povodňové (1)
postup znečištění (42)
posudek
posuny (1)
posuzování (38)
posuzování cyklu životního (6)
posuzování hydrotechnické (3)
posuzování variant
posuzování vlivů
posuzování způsobilosti (1)
poškození
poškození díla vodního (2)
poškození porostů (2)
poškození potrubí (1)
poškození ŽP (1)
pošvatky (2)
potenciál ekologický (9)
potenciál energetický (9)
potenciál hydroenergetický
potenciál hydrologický (8)
potenciál přepravní (1)
potenciál retenční (5)
potenciál trofický (38)
potenciál území (1)
potenciometrie
potok (>99)
potrava (33)
potraviny
potrubí (>99)
potrubí kanalizační (3)
potrubí ocelové (2)
potrubí plastové
potrubí tlakové (5)
potrubí vodovodní (65)
potřeba pitné vody (1)
potřeba vody (>99)
potřeby (2)
povinnost ohlašovací (2)
povinnosti odběratele (1)
povodeň (2)
povodeň zvláštní (2)
povodí (>99)
povodí Bečvy (2)
povodí Berounky
povodí Bíliny (5)
povodí Blanice (7)
povodí Cidliny (1)
povodí Dunaje (54)
povodí Dyje (25)
povodí Hronu (4)
povodí Chrudimky (1)
povodí Jevišovky (1)
povodí Jihlavy (2)
povodí Jizery (17)
povodí Klabavy (1)
povodí Labe (>99)
povodí Litavy (1)
povodí Lomnice (1)
povodí Lužické Nisy (1)
povodí Lužnice (8)
povodí malé (>99)
povodí Malše (1)
povodí městské (36)
povodí Metuje (5)
povodí Morávky (2)
povodí Moravy (>99)
povodí neměřené (2)
povodí nepozorované (3)
povodí Odry (>99)
povodí Ohře
povodí Olše (2)
povodí Opavy (3)
povodí Orlice (1)
povodí Otavy (2)
povodí Ploučnice (1)
povodí pozorované (1)
povodí Říčky (1)
povodí Sázavy (2)
povodí Stropnice (1)
povodí Svratky
povodí Třebovky (6)
povodí urbanizované
povodí Váhu (1)
povodí Vltavy
povodí Vrchlice (1)
povodí Vydry (1)
povodí zalesněné (24)
povodí zemědělské
povodí Želivky (4)
povodně (>99)
povodně jarní (2)
povodně přívalové
povodňové scénáře (1)
povodňové služby (4)
povodňové škody (1)
povolení (49)
povolení k nakládání s voda.. (2)
povolení vodoprávní
povrch
povrchová úprava kovů (>99)
Power Point (3)
pozorování
pozorování meteorologická (1)
požadavky (36)
požadavky na konstrukce (1)
požadavky na vodu pitnou (1)
práce (7)
práce geologické (3)
práce měřické (1)
Praha (67)
Prachatice (1)
pramen (1)
pramen minerální (1)
prameniště
prameny (>99)
praní filtru
praní obilí (1)
práva a povinnosti (3)
pravděpodobnost (72)
pravděpodobnost překročení (1)
pravidla (8)
právo
právo autorské (2)
právo na informace (1)
právo obchodní (1)
právo patentové (1)
právo pracovní (21)
právo vodní (17)
právo ŽP (7)
pravopis český
praxe
prázdnění (4)
predace (1)
predenitrifikace (4)
predikce (1)
prefabrikace (2)
prevence (>99)
prevence havárií (7)
prevence vzniku odpadů (7)
prevence znečištění (5)
prezentace (5)
problematika velkých vod (1)
problémy globální (1)
problémy metodické (2)
problémy provozní
problémy technické (4)
proces (5)
procesy (>99)
procesy biochemické (4)
procesy oxidační (2)
procesy oxidační pokročilé
procesy technologické
prodloužení cyklu pracovního (1)
produkce
produkce bioplynu (7)
produkce fosforu (2)
produkce kalu (28)
produkce odpadů (30)
produkce primární (21)
produkty oxidační (1)
produkty ozonizace (1)
produkty vedlejší (3)
profil
profil půdní (6)
profil vertikální (2)
profil vod ke koupání (3)
prognózy (>99)
program (>99)
program akční (4)
program dotační (8)
program enviromentální (1)
program hydrologický meziná.. (1)
program krajinotvorný (7)
program mezivládní (1)
program radonový (1)
program státní (2)
program výpočetní (3)
program záchranný (1)
programování (>99)
projekt (>99)
projekt Dunaj (1)
projekt ekologický (4)
projekt Labe (67)
projekt mezinárodní
projekt Morava (>99)
projekt Odra (5)
projekt vodohospodářský
projekt výzkumný (18)
projektování (>99)
projektování ČOV (4)
prolomení hydraulické (1)
proměnné
promrzání (2)
promývání
propeler (1)
proplachování (19)
propojení (36)
propojení modelů (1)
propojení systémů (2)
propojení toků vodních (7)
propustek (2)
propusti rybí (41)
propustnost (42)
Prostějov (1)
prostor
prostředí
prostředí antropogenní (2)
prostředí filtrační (5)
prostředí horninové (>99)
prostředí pórovité (>99)
prostředí pracovní (1)
prostředí přírodní (9)
prostředí půdní (2)
prostředí vodní (>99)
prostředí životní (>99)
prostředky dezinfekční (24)
prostředky mycí (2)
prostředky prací (3)
prostředky rozmrazovací (1)
protein
protokol (1)
prototyp (3)
Protozoa (49)
protržení (6)
proudění (>99)
proudění axiální (1)
proudění horizontální (5)
proudění hustotní
proudění laminární (21)
proudění mísitelné (6)
proudění nestacionární (64)
proudění neustálené (72)
proudění preferenční (1)
proudění s volnou hladinou (40)
proudění stacionární (63)
proudění tlakové (3)
proudění turbulentní (55)
proudění ustálené (73)
proudění vertikální (7)
proudění viskózní (5)
proudění vody (>99)
proudění vody podzemní (23)
provoz (>99)
provoz bazénů (1)
provoz čerpadel (4)
provoz ČOV (>99)
provoz dmychadla (2)
provoz elektrárny jaderné
provoz elektrárny vodní (6)
provoz filtru (19)
provoz hrází ochranných (1)
provoz hydrantů (1)
provoz kanalizací (28)
provoz kanálu plavebního (3)
provoz lapáku (2)
provoz MVE (3)
provoz nádrže stabilizační (1)
provoz nádrží (31)
provoz odkaliště (1)
provoz ozonizace (1)
provoz plavební (6)
provoz poldru (1)
provoz reaktoru (1)
provoz stanice čerpací (2)
provoz stanice kalibrační (1)
provoz stanice měřicí (1)
provoz toků vodních (3)
provoz trvalý (1)
provoz úpravny vody
provoz vodojemů
provoz vodovodů (37)
provoz zařízení (37)
provoz závlah (1)
provoz zimní
provoz zkušební (35)
provozovatel (2)
provzdušňování (>99)
provzdušňování nádrží (8)
proxydata (1)
průměr (4)
průměr aritmetický (3)
průmysl (>99)
průmysl dřevozpracující (24)
průmysl důlní (>99)
průmysl elektrotechnický
průmysl farmaceutický (28)
průmysl chemický (>99)
průmysl kamenický (1)
průmysl konzervárenský (2)
průmysl kožedělný (58)
průmysl masný (18)
průmysl mlékárenský (31)
průmysl papírenský (>99)
průmysl pivovarský (21)
průmysl plynárenský (3)
průmysl polygrafický (7)
průmysl potravinářský
průmysl sklářský a keramický (22)
průmysl sladařský
průmysl stavební (2)
průmysl strojírenský (51)
průmysl textilní
průmysl uranový
průmysl vinařský (4)
průplav
průsak vody
průsaky (>99)
průtok (>99)
průtok denní (55)
průtok dlouhodobý (5)
průtok ekologický (3)
průtok extrémní (>99)
průtok kapalin (5)
průtok kulminační (>99)
průtok malý
průtok maximální (>99)
průtok měsíční
průtok minimální (>99)
průtok minimální zůstatkový (5)
průtok návrhový (21)
průtok OV
průtok povodňový (2)
průtok průměrný (56)
průtok roční
průtok řízený (1)
průtok stoletý (2)
průtok vody (>99)
průtok vzduchu (1)
průtokoměry (95)
průvodce (29)
průzkum (>99)
průzkum botanický (1)
průzkum dálkový
průzkum dotazníkový (3)
průzkum geologický (2)
průzkum hydrogeologický (17)
průzkum hydropedologický (3)
průzkum invetarizační (1)
průzkum korozní (1)
průzkum terénní
průzkum znečištění (6)
průzračnost
prvek vodní (4)
prvky biogenní
prvky chemické (7)
prvky konečné (2)
prvky krajinné (2)
prvky meteorologické (2)
prvky rizikové
prvky stopové (>99)
prvky vzácných zemin (1)
prvoci (58)
pryskyřice (26)
přečerpávání (5)
předávání informací (1)
předčištění (92)
předčištění mechanické
předčištění odtoku dešťového (3)
předloha (2)
přednáška (49)
předpisy (8)
předpisy právní (>99)
předpisy prováděcí
předpisy vodoprávní (3)
předpověď hydrologická (34)
předpověď meteorologická (8)
předpověď odtoku (3)
předpověď povodně
předpověď průtoku (9)
předpověď srážek (5)
předpovědi (>99)
předúprava
předúprava kalu (2)
předúprava termická (1)
předzdrž (1)
přehled (1)
přehrada (>99)
přehrady (1)
přehrady betonové (17)
přehrady klenbové (2)
přehrady sypané (35)
přehrady tížné (4)
přehrady údolní (25)
přehrady zděné
přechody rybí
přejímací řízení (4)
překážky (27)
překážky příčné (2)
přelití
přeliv
přeliv bezpečnostní (9)
přeměna energie (3)
přenos (>99)
přenos dat (7)
přenos látek (7)
přenos látek znečišťujících (9)
přenos tepla (2)
přepad (57)
přepážky (4)
přeprava (36)
přeprava odpadů (2)
přeprava zboží (1)
Přerov (1)
přesnost (26)
přesnost dat (2)
přesnost hodnocení (1)
přesnost mapy (1)
přesnost měření (5)
přesnost stanovení (1)
přestavba (2)
přestavba vodojemů (7)
přestup (63)
přesypy (2)
převádění (21)
převod vody
převod vody mezi povodími (1)
přežívání
přežívání enterokoků (1)
Příbram (1)
příčiny poruch (6)
příčiny povodně (31)
příčiny rozvoje sinic (2)
příčiny úhynu (1)
příkopy odvodňovací (3)
příliv (7)
přípojky
přípojky kanalizační (2)
přípojky vodovodní (2)
příprava (17)
příprava normy (1)
příprava projektu (5)
příprava suspenze (2)
příprava vzorků (7)
připravenost havarijní (1)
přípravky (2)
přípravky emulgační (1)
příroda (>99)
přirozená atenuace (34)
příručka (>99)
příručka metodická
přístav
přístroje měřicí (>99)
přístup kombinovaný (7)
přístup výrobkový (2)
přísun fosforu (9)
přísun na ČOV (1)
přísun živin z povodí (1)
přítok (>99)
přítok na ČOV (5)
přítoky (6)
přivaděč štolový (7)
přivaděč vodovodní
přivaděče (52)
přívod vody potrubími (1)
psací stroj (1)
psychologie (1)
ptáci (22)
ptáci vodní
publikace (7)
publikace informační
publikace jubilejní (1)
půda (>99)
půda kryogenní (1)
půda lesní (5)
půda podzolová (1)
půda zamokřená (1)
půda zemědělská (38)
puklina (1)
Pulkava (92)
pulsace
původ (4)
PVC (18)
PVE (42)
pyridiny (1)
pyrolýza (9)
V závorkách je uveden počet výskytů každého termínu.